Brugerbetingelser

Om forholdet mellem Mentor og Mentee.

Mentor har til enhver tid tavshedspligt angående al den viden de tilegner sig om mentee som en del af samtalerne. Det vil sige at Mentor ikke er berettiget til at dele nogle oplysninger fra samtalerne med andre.

Tavshedspligten må dog vige for underretningspligten i tilfælde af:

At Mentee af Mentor vurderes til at være til fare for sig selv,
At Mentee af Mentor vurderes til at være til fare for andre end sig selv,
At Mentor mistænker at Mentee befinder sig i en situation eller en relation hvor Mentee vedvarende bliver udsat for psykisk, fysisk eller seksuelt misbrug eller,
At Mentee ellers er udsat for forhold der bringer dets sundhed eller udvikling i fare.

I så fald skal Mentor kontakte Efterskolen, der i overensstemmelse med Servicelovens § 153 skal tage stilling til hvad der videre skal ske.
crossmenu